Palaseqarfik Nuuk / Nuuk Præstegæld

Annaassisitta Oqaluffia / Vor Frelser Kirke / Nuuk Cathedral

Hans Egedep Oqaluffia / Hans Egedes Kirke / Hans Egede's Church

Velkommen til vores officielle hjemmeside af Nuuk Præstegæld / Palaseqarfik Nuuk!

Rev. 23. marts 2023

Natkirke 24. marts 2023 kl. 20:00 - 23:00

Annaassisitta Oqaluffia / Vor Frelser Kirke / Nuuk Cathedral


Annaassisitta Oqaluffiani 24. marts nal. 20:00 Natkirke-mut peqatiserininneq.


Unnuk nipilersuutinik eqqissisimanartunik tusarnaarfiussaaq

aammattaarlu Tussiutinik atuisassaagut.
Periarfissaassaaq anniiatip imaluunniit pilluaatip pappilissamut

allassinnarlugu sanningasumut apuunnissaa, unnuullu naanerani

allatat atuarneqarumaarput qinoqatigiinnertalimmik.
Periarfissaassaarlu naneruummik ikitsineq.


* * * * * * * * *

Den 24. marts kl. 20:00 er der Natkirke i Annaassisitta Oqaluffia

(Vor Frelser Kirke).


Der vil være mulighed for at høre meditationsmusik samt vil vi synge

salmer.
Der vil også være mulighed at skrive ens sorg eller glæde i et stykke

papir, og vi vil læse dem op i slutning af aftenen og bede en bøn

sammen.
Det vil også være muligt tænde et lys.


* * * * * * * * *
On 24th March at 8 PM there will be Night Church in Annaassisitta Oqaluffia (Vor Frelser Kirke / Nuuk Cathedral).


There will be an opportunity to listen to meditation music and we will sing hymns.
There will also be an opportunity to write one's sadness or joy on a piece of paper, and we will read them out at the end of the evening and say a prayer together.
It will also be possible to light a candle.

Her finder du forskellige informationer om dåb, navneattest, bryllup, konfirmation, begravelse og gudstjenesteplan mm.

Påskekoncert 2. april 2023 kl. 14:00

Hans Egedep Oqaluffia / Hans Egedes Kirke


Hans Egedep Oqaluffiani Poorskimi tusarnaartitsineq / Påskekoncert i Hans Egedes Kirke / Easter Concert in Hans Egede's Church


2. april 2023 nal./kl. 14:00
Hans Egedep Oqaluffia / Hans Egedes Kirke / Hans Egede's Church


Erinarsoqatigiit / Kor / Choirs;
- Filipino Choir
- Frelsens Hæri Kor
- Ippiarsuk Kor
- KOFO Kor
- NIPE
- Nordisk Koncertkor
- Qissiat
- Uummatip nipaa


- Organist Tønnes Kreutzmann
- Organist Chiho Audibert
- Konferencer Pollas Lyberth


Iserneq akeqanngilaq / Gratis entré / Free emission.


Aaqqissuisut / Arrangører / Arranger;
Nuummi Ilagiit Sinniisaat / Menighedsrådet Nuuk / Congregation Committee in Nuuk


Apersortittussat atuarnerat aallarteqippoq, sap.akunn. 2.Konfirmands uddannelse starter igen fra uge 2.
09. januar 2023

Apersortittussat / Konfirmationer 2023

Palasimik ivertitsineq / Præsteindsættelse

Billeder fra indsættelse af palasi Ivalo Reimer.

Palasip Ivalo Reimer ivertinneqarnerani assilisat.

01. 11. 2022

Ajoqi nutaaq / Ny kateket

Palasi nutaaq / Ny præst


Palasi nutaaq / Ny præst

Ivalo Reimer

fra 1. november 2022


Ajoqi nutaaq / Ny kateket

Hilda Kleist

fra 1. november 2022

Ajoqi nutaaq / Ny kateket


Ajoqi nutaaq / Ny kateket

Kajpeter Møller-Heinrich

fra 1. oktober 2022

03. juli 2022 Hans Egede tikiffia

301 års jubilæum af Hans Egede

Ajoqi Monrad Klemmensen


Ajoqi Monrad Klemmensen ajoqitut soraarnerulluni suliunnaarpoq, nammineq kissaatigisaminik. Munnimut qujavungut sulineranik.

Keteket Monrad Klemmensen havde sin sidste arbejdsdag i dag. Vi takker Monrad meget for mange års arbejde.

31. juli 2022

Ny kordegn

Ny kordegn

Arnaq Knudsen-Frederiksen

fra 1. juni 2022

Qallunaanut palasi nutaaq / Ny dansksproget pastor

Qallunaanut palasi nutaaq / Ny dansksproget pastor

Hans Jørgen Dinesen

fra 1. maj 2022

Domprovst nutaaq / Ny domprovst

Domprovst nutaaq / Ny domprovst 

Ludvig Fleischer 

fra 15. februar 2022