Dåb og dåbsattest inden barnet er 1 år

Hvad gør jeg/vi, når mit/vores barn skal døbes?

1. Barnet skal have et navn inden det fylder 1 år.

2. Kik forbi kirkekontoret og få aftalt en dato for barnedåben. 
Her i Nuuk bliver dåben holdt under en almindelig høj-
messe (gudstjeneste om søndagen). Den grønlandske gudstjeneste starter kl. 10 og den danske starter kl. 12.  


Vi skal have besked seneste 14 dage før dåben.

Der er få undtagelser i forbindelse med jul, påske, pinse og når der er konfirmation, så laver man en aftale med kirkekontoret om, hvornår dåben kan holdes.  

3. Mindst én af forældrene skal være medlem af folkekirken.

4. Medbring kopi af din/jeres dåbs-eller navneattest og gerne kopi af vielsesattest, hvis der ændring i jeres efternavne efter vielsen. Har I et navnebevis skal det medbringes.


Hvis forældrene er ugifte, skal der medbringes en kopi af
faderskabssagen, den udfyldes på politistationen. Det kan være kopien fra politiet eller fra Kredsretten.


5. Er barnet født i Danmark eller andet sted udenfor Grønland, skal barnet navngives
inden der afholdes dåb i Grønland. Det samme gælder
hvis en barn født i Grønland skal døbes i Danmark.


Kontakt det sogn/præstekontor, hvor barnet er født
eller i Danmark - kontakt jeres bopæls sogn og giv barnet
et navn. Medbring navneattesten til den kirke, hvor barnet skal døbes samt kopi af forældrenes dåbs- eller navneattest.    
Find jeres sogn følgende hjemmeside: www.sogn.dk  
 


6. Barnet kan kun få godkendte navne og de navne kan findes
inde på følgende hjemmeside: www.familieretshuset.dk/navne/godkendte-fornavne    
eller www.oqaasileriffik.gl
 

                  
              

Navngivelse

Hvad gør jeg/vi, når vi skal have mit/vores barn navngivet?

1. Alle børn skal navngives, uanset om du har en tro eller ej. Kik forbi kirkekontoret og giv dit barn et navn, inden det fylder 1 år.

2. Medbring kopi af din/jeres dåbsattest eller navneattest og vielsesattest, hvis der er ændring i jeres efternavn efter vielsen. Har I et navnebevis så medbring den til navngivelsen.

Hvis forældrene er ugifte , skal der medbringes kopi af faderskabssagen, den udfyldes på politistationen.

3. Barnet kan kun få godkendte navne

Se godkendte liste under: www.oqaaasileriffik.gl    eller www.familieretshuset.dk

How do I name my child

Come to our church - Hans Egedep Oqaluffia / Hans Egedes Kirke, the white church on Kirkevej 13.

Bring your passport or your birth certificate and if you are married, your wedding certificate. If you are not married, we need a copy from the police - ”Faderskabssag” - or from “Nuuk Kredsret”. All couples, who are not married, have to go to the police to confirm the farthership of their child.

If you have a name which is not on the list of approved names on www.familieretshuset.dk we need some kind of documents that the name is used in your country.

Dåb og Navngivelse