Borgerlig Begravelse i Nuuk

For folk som ikke er medlem af folkekirken

Borgerlig begravelse:

Ønskes der en borgerlig begravelse, skal I kontakte kirkekontoret i Hans Egedes Kirke. Her får I udleveret et gravnummer (alle kister i kirkegården skal have et gravnummer).

Vi vejleder jer I hvem der skal kontakte før en begravelse, så alle relavante instanser får korrekt besked.

Vi vejleder kun og deltager ikke i jeres handling.  

> Se kirkekontor > (link)

Kirkegården:


Er korset ved graven ødelagt eller trænger det til, at
blive malet, så er det noget pårørende selv skal sørge
for, medmindre korset er blevet påkørt af et arbejds-
køretøj. Kontakt Teknisk Afdeling i Nuuk Kommune.

Kirkegården hører under Nuup Kommune og derfor er det et sted, hvor alle kan blive begravet, uanset hvilken trosretning man tilhører, om man er medlem - eller ikke medlem af folkekirken.